Finanční plánování: Co byste měli vědět

Finanční plánování je dnes nezbytným nástrojem pro dosažení finanční stability a bezpečnosti. Ale co přesně zahrnuje? V našem článku „Finanční plánování: Co byste měli vědět“ vám přiblížíme základy finančního plánování, jeho klíčové prvky a nástroje, které vám mohou pomoci. Během čtení se dozvíte, co je finanční plánování, proč je důležité a kdy byste měli začít. Zjistíte také, jak správně sestavit a zhodnotit finanční plán a jak se vyhnout častým chybám. Pokud chcete mít své finance pevně ve svých rukou, nezapomeňte si přečíst náš detailní průvodce finančním plánováním.

Základy finančního plánování

Finanční plánování je nezbytným krokem pro každého, kdo chce mít pevné a stabilní základy pro svou finanční budoucnost. Jednou z klíčových součástí finančního plánu je porozumění akciovým trhům a jejich vlivu na akcionářskou hodnotu.

Akciové trhy jsou centrem obchodování s cennými papíry, jako jsou akcie. Ceny akcií závisí na mnoha faktorech, včetně ekonomického prostředí, politických událostí a výkonu společnosti. Dochází k neustálému kolísání cen akcií, což ovlivňuje hodnotu investic.

Porozumění vlivu akciových trhů na akcionářskou hodnotu je klíčové pro správné finanční plánování. Investoři musí být informováni o aktuálním stavu trhu a mít přehled o rizicích a výhodách investování do akcií. Výběr správných investičních nástrojů a diverzifikace portfolia jsou důležité prvky, které pomáhají snižovat riziko spojené s investicemi na akciové trhy.

Dobré finanční plánování také zahrnuje pravidelné zhodnocování a aktualizování finančního plánu v souladu s aktuálními tržními podmínkami a finančními cíli. Závislost na odborných finančních poradcích či používání specializovaného softwaru pro finanční plánování může být užitečnou pomocí.

Správné finanční plánování musí být založeno na znalosti základů akciových trhů a na jejich vlivu na akcionářskou hodnotu. Vhodný finanční plán zahrnuje správnou alokaci prostředků, zvážení dlouhodobých a krátkodobých finančních cílů a podrobnou analýzu rizik a výnosů. Tímto způsobem může finanční plánování poskytnout klíč k trvalé finanční jistotě a úspěchu.

Co je to finanční plánování?

Finanční plánování je proces, který slouží k dosažení finančních cílů jednotlivců a rodin. Je to průvodce investicemi do luxusních hodinek v jejich každodenním životě. Jeho cílem je správně navrhnout a řídit peněžní toky a zdroje, aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení investic a minimalizování rizika.

Při finančním plánování se analyzují a plánují příjmy, výdaje, úspory, dluhy, investice a pojistky. Průvodce investicemi do luxusních hodinek je zde proto, aby vám pomohl nastavit realistické finanční cíle, vybrat vhodné investiční nástroje a naučit vás správně nakládat s penězi.

Proč je finanční plánování důležité?

Finanční plánování je důležitým nástrojem pro správu vašich financí a dosažení finanční stability. Jeho hlavním cílem je pomoci vám plánovat a dosahovat vašich finančních cílů – zajištění stáří, splacení hypotéky, vytvoření finanční rezervy či důchodového příjmu.

První důvod, proč je finanční plánování důležité, spočívá v tom, že vám pomáhá získat přehled o celkovém stavu vašich financí. Během plánování se zaměříte na vaše příjmy, výdaje, dluhy a investice. Tímto způsobem se naučíte, jak rozumně hospodařit s vašimi penězi a efektivně je využívat.

Dalším důležitým aspektem finančního plánování je zajištění kontroly nad vaší finanční situací. Plánování vám pomáhá identifikovat špatné finanční návyky, odhalit přebytečné výdaje a zabránit nadměrnému utrácení. Díky tomu můžete efektivně řídit své finance, minimalizovat finanční stres a snížit riziko zadlužení.

Finanční plánování také usnadňuje plánování velkých životních událostí, jako jsou koupě bytu, vzdělání dětí či podnikání. Díky plánu můžete přesně stanovit, jakou část příjmu budete ukládat, abyste dosáhli daného cíle v určitém časovém horizontu. Bez finančního plánování byste sice mohli něco ušetřit, ale nikdy byste neměli přesný přehled o tom, kolik, jak dlouho a na co přesně ještě musíte spořit.

A konečně, plánování vám pomáhá připravit se na nepředvídané události, jako jsou zdravotní problémy, nezaměstnanost nebo neočekávané výdaje. Tím, že vytvoříte finanční rezervu a pojistíte se proti rizikům, můžete minimalizovat jejich negativní dopad na vaše finanční zabezpečení a celkové blaho.

V krátkosti lze tedy říci, že finanční plánování je důležité, protože vám pomáhá získat přehled o vašich financích, kontrolovat vaše výdaje, plánovat budoucí události a připravit se na neočekávané situace. Pokud toužíte po stabilní finanční situaci a dosažení vašich cílů, finanční plánování je klíčem k úspěchu.

[A photo of a person holding a financial plan with a roadmap for financial stability written on it.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Kdy začít s finančním plánováním

Každý člověk si přeje mít finanční stabilitu a dosáhnout svých dlouhodobých cílů. Je však důležité si uvědomit, že finanční plánování není jen o investování a zhodnocování peněz. Je to také o vytvoření jištění pro budoucnost a ochraně proti nečekaným událostem.

Již v dnešním digitálním věku je finanční bezpečnost jedním z největších výzev. Naším cílem je zajistit, aby naše peníze byly chráněny a abychom měli prostředky na naplnění našich potřeb a přání. Proto je důležité začít s finančním plánováním co nejdříve, abychom si mohli vybudovat silný základ pro budoucnost.

Finanční plánování by nemělo být odkládáno na později. Ať už jste ve svých dvaceti letech a teprve začínáte práci, nebo pokročilý věk a myslíte už na odchod do důchodu, finanční plánování by mělo být vaší prioritou. Mít jasný finanční plán vám pomůže dosáhnout vašich cílů snadněji a efektivněji.

Finanční bezpečnost v digitálním věku přináší nové výzvy, jako jsou kybernetické hrozby a krádeže identity. Je důležité dbát na ochranu účtů a peněžních prostředků, a to prostřednictvím používání bezpečných hesel, aktualizace softwaru a obezřetnosti při sdílení osobních informací online.

Věnujte finančnímu plánování dostatečnou pozornost a nezapomeňte, že každý malý krok ve správném směru vám přinese větší finanční stabilitu a dosažení vašich snů a cílů. Co nejdříve začněte s finančním plánováním a vybudujte si tak silný základ pro svoji budoucnost.

2 - [A photo of a person with a piggy bank and a laptop, symbolizing the importance of financial planning in the digital age.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Klíčové prvky finančního plánu

Finanční plánování je nedílnou součástí péče o naše finance a bezpečnost v budoucnosti. K sestavení úspěšného finančního plánu je důležité mít jasně definované klíčové prvky, které nám pomohou dosáhnout našich cílů.

Sestavení finančního plánu je prvním krokem. Musíme zmapovat své současné finanční postavení, včetně příjmů, výdajů a aktuálního majetku. Na základě této analýzy můžeme stanovit si cíle a prioritizovat své finanční potřeby.

Následuje zhodnocení finančního plánu, které zahrnuje hodnocení a analyzování plánu. Je důležité pravidelně kontrolovat, zda dosahujeme svých cílů a zda je plán stále relevantní. Pokud je potřeba, je nutné provést změny a aktualizace.

Nástroje pro finanční plánování jsou také důležitým prvkem. Existuje mnoho systémů a softwaru, které nám mohou pomoci při sestavování a správě finančního plánu. Zároveň můžeme využít služeb komerčních finančních poradců, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti.

Chyby při finančním plánování je potřeba se vyvarovat. Mezi nejčastější chyby patří nedostatečné odhady a přehlížení rizik. Je důležité realisticky zhodnotit svoje možnosti a zohlednit možná rizika. Dále je nutné dbát na dostatečnou diverzifikaci a správnou investiční strategii.

Klíčové prvky finančního plánu jsou nezbytné pro úspěšné finanční plánování. Sestavení plánu, jeho zhodnocení, využití nástrojů a vyvarování se chyb jsou klíčové pro dosažení finančních cílů a zajištění finanční bezpečnosti.

Sestavení finančního plánu

Sestavení finančního plánu je zásadním krokem pro dosažení stabilní finanční situace a plánování budoucnosti. Tento proces zahrnuje zmapování vašich finančních cílů, příjmů, výdajů a aktiv. Zde je několik klíčových kroků, které byste měli zvážit při sestavování svého finančního plánu:

 1. Vytyčte si cíle: Než začnete sestavovat finanční plán, je důležité si stanovit jasně definované cíle. Může se jednat o krátkodobé cíle (např. splacení dluhů) nebo dlouhodobé cíle (např. vytvoření finanční rezervy na důchod).
 2. Vyhodnoťte své příjmy a výdaje: Prověřte si své příjmy a výdaje za konkrétní časový úsek. Tím získáte přehled o tom, kolik peněz týdně, měsíčně nebo ročně přichází do vašeho rozpočtu a kam tyto peníze putují.
 3. Vytvořte si rozpočet: Na základě vyhodnocení příjmů a výdajů sestavte si rozpočet. Tento nástroj vám pomůže spravovat své finance a řídit své výdaje tak, aby odpovídaly vašim cílům.
 4. Stanovte si prioritní úkoly: Určte si, které finanční úkoly jsou pro vás nejdůležitější. Například můžete se rozhodnout, že nejprve splatíte své dluhy a poté začnete budovat finanční rezervu.
 5. Vybudujte si bezpečný záchranný fond: Mějte vždy dostatečnou finanční rezervu na neočekávané výdaje, jako jsou například nouzové opravy ve vašem bydlení, nebo ztráta zaměstnání. Doporučuje se mít uloženo 3 až 6 měsíčních výdajů na takovýto záchranný fond.
 6. Investujte do různých aktiv: Rozptýlete svá investiční rizika tím, že budete investovat do různých typů aktiv jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Naučte se rozumět rizikům a odhadněte si, jaká míra rizika vám vyhovuje.
 7. Pravidelně hodnoťte a aktualizujte svůj finanční plán: Finanční plán není statický dokument. Pravidelně ho přehodnocujte a aktualizujte s ohledem na vaše změněné potřeby, životní situaci a finanční cíle.

Pamatujte si, že sestavení finančního plánu není jednorázová záležitost. Je to proces, který vyžaduje pravidelnou péči a úpravu. Pokud vám sestavení finančního plánu připadá složité nebo si nejste jisti, je vhodné vyhledat odbornou pomoc finančního poradce, který vám může pomoci sestavit a nastavit váš plán tak, aby odpovídal vašim individuálním potřebám a cílům. Sestavení finančního plánu je investicí do vaší budoucnosti a klíčem k dosažení finanční svobody.

Zhodnocení finančního plánu

Po sestavení finančního plánu je nezbytné pravidelně provádět jeho zhodnocení. Zhodnocení finančního plánu je klíčové pro udržení jeho relevance a efektivity v dlouhodobém horizontu.

Během zhodnocení finančního plánu je důležité posoudit, zda jsou plánované cíle stále aktuální a zda se podařilo dosáhnout stanovených finančních mezníků. Je třeba také zkontrolovat, zda se změnily životní okolnosti, které by mohly ovlivnit finanční plán, například nákup nemovitosti, svatba, rozvod nebo příchod potomka.

Proces zhodnocení finančního plánu by měl zahrnovat:

 • Přehodnocení cílů: Zkontrolujte, zda jsou stále relevantní a zda nemáte nové cíle, které byste chtěli do plánu začlenit.
 • Revize příjmu a výdajů: Zkontrolujte, zda se vaše příjmy a výdaje nezměnily a zda jsou stále v souladu se stanoveným plánem.
 • Změny v investiční strategii: Zvažte, zda je nutné přehodnotit svou investiční strategii vzhledem k aktuálnímu stavu finančních trhů a vašemu rizikovému profilu.
 • Aktualizace pojistných plánů: Zkontrolujte, zda je nutné aktualizovat své pojistné plány v souladu se změnami ve vašem životě.

Je důležité mít pravidelný časový plán pro zhodnocení finančního plánu, ideálně minimálně jednou ročně nebo při významných změnách ve vašem životě. Zhodnocení plánu vám umožní přizpůsobit ho vašim aktuálním potřebám a zajistit, že dosahujete svých finančních cílů správným způsobem.

Aktualizace finančního plánu

Aktualizace finančního plánu je nezbytnou součástí efektivního finančního plánování. I když jste pečlivě vytvořili plán a dodržovali jej, neměli byste zapomínat na pravidelné aktualizace a revize.

Proč aktualizovat finanční plán?

Životní okolnosti se mění a s nimi i vaše finanční situace. Aktualizace finančního plánu vám pomůže udržet krok s těmito změnami a zajišťuje, že váš plán je stále relevantní a efektivní. Například příchod nového člena do rodiny, změna pracovního místa nebo náhlé výdaje mohou vyžadovat úpravy ve vašem plánu.

Kdy aktualizovat finanční plán?

Je doporučeno aktualizovat finanční plán minimálně jednou ročně. To vám umožní přehodnotit vaše finanční cíle a strategie a zjistit, zda plně odpovídají vašim současným potřebám. Nicméně pokud dojde k významným změnám, jako je změna příjmu, nákup nemovitosti nebo přechod do důchodu, měli byste plán aktualizovat okamžitě.

Jak provést aktualizaci finančního plánu?

Při aktualizaci finančního plánu je důležité zvážit všechny změny ve vašich příjmech, výdajích, majetku a investicích. Opětovné zhodnocení vašich cílů je zásadní, stejně jako upřesnění vaší dlouhodobé finanční strategie.

Zároveň je dobré využít této příležitosti k přezkoumání vašich existujících finančních produktů, jako jsou pojištění, hypotéky nebo investice. Možná budete potřebovat aktualizovat tyto produkty nebo přidat nové, které lépe odpovídají vašim potřebám.

Aktualizace finančního plánu je procesem, který vyžaduje pečlivou analýzu a zhodnocení. Pokud nejste jistí, jak postupovat, je vždy lepší vyhledat pomoc odborného finančního poradce, který vám pomůže při aktualizaci a revizi vašeho finančního plánu.

Zapomenutím na aktualizaci finančního plánu riskujete, že se váš plán stane zastaralým a nedostatečně přizpůsobeným vašim aktuálním potřebám. Pravidelná aktualizace vám pomůže udržet kontrolu nad svými financemi a dosáhnout svých dlouhodobých finančních cílů.

A photo of a person updating a financial plan on a laptop, emphasizing the importance of regularly reviewing and revising financial goals. Sigma 85mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Nástroje pro finanční plánování

Při správném finančním plánování je důležité mít po ruce správné nástroje, které vám pomohou sestavit a sledovat vaše cíle. Existuje několik zajímavých možností, které vám mohou usnadnit proces.

Jedním z nejčastěji používaných nástrojů je systém či software pro finanční plánování. Tyto nástroje vám umožňují zaznamenávat vaše příjmy a výdaje, sledovat aktiva a pasiva a vytvářet různé finanční scénáře. Dobrý systém či software vám také nabídne možnost sledovat vývoj vašeho portfolia a provádět rebalancing investic dle vašich cílů.

Dalším užitečným nástrojem jsou komerční finanční poradci. Ti vám mohou poskytnout odborné rady a pomoci vám sestavit finanční plán odpovídající vašim potřebám. Je však důležité si vybrat důvěryhodného poradce s dobrou pověstí. Důkladný průzkum je proto nezbytný.

Pokud preferujete nižší náklady a raději se na finanční plánování podílíte sami, můžete využít různé online platformy. Na internetu najdete mnoho nástrojů a kalkulaček, které vám pomohou s výpočty a sestavením finančního plánu.

Kromě těchto nástrojů je důležité také neustále aktualizovat a vyhodnocovat váš finanční plán. Začátek finančního plánování je jen prvním krokem, ale pravidelné zhodnocování a případné úpravy jsou klíčové pro dosažení vašich finančních cílů.

S výše zmíněnými nástroji na finanční plánování získáte lepší přehled o vašich financích a budete schopni efektivněji naplánovat svou finanční budoucnost. Vybrání vhodných nástrojů je tedy jedním z kroků, které vám pomohou dosáhnout finančního úspěchu.

Systémy a software pro finanční plánování

Při finančním plánování je důležité mít na paměti, že existuje mnoho systémů a softwarů, které vám mohou pomoci s řízením vašich financí. Tyto nástroje vám umožňují centralizovat a sledovat veškeré finanční informace a usnadňují tak proces tvorby finančního plánu.

Jedním z nejpopulárnějších systémů pro finanční plánování je Navision. Tento komplexní software kombinuje účetnictví, řízení cash flow, správu bankovních účtů a další funkce, které vám umožňují plánovat, monitorovat a analyzovat vaše finanční údaje.

Dalším takovým systémem je Money S3. Tento software umožňuje sledovat a plánovat vaše příjmy a výdaje s mnoha užitečnými funkcemi, jako je vytváření rozpočtu, správa bankovních transakcí a sledování investic.

Kromě komplexních systémů existuje spousta dalších softwarů a aplikací, které jsou zaměřené na konkrétní části finančního plánování. Například aplikace Mint umožňuje sledovat výdaje a příjmy, monitorovat investice a vytvářet rozpočty.

Pokud nejste příliš pokročilí a preferujete jednoduchost, existuje mnoho online nástrojů, které vám mohou pomoci s finančním plánováním. Například Google Sheets může být skvělým nástrojem pro vytvoření a sledování finančního plánu, a to zdarma.

Je důležité vybrat si systém nebo software, který nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a dovednostem. Nezapomeňte, že výběr správného nástroje vám může ušetřit spoustu času a námahy při tvorbě a aktualizaci vašeho finančního plánu.

A photo of a person using financial planning software on a laptop to manage and track their finances. Sigma 85mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Komerční finanční poradci a jejich role

Komerční finanční poradci hrají klíčovou roli v procesu finančního plánování. Jsou odborníky v oblasti osobních financí a mají znalosti a zkušenosti potřebné k poskytování kvalitního poradenství ve finančních záležitostech. Jejich hlavním cílem je pomoci svým klientům dosáhnout finančních cílů a zabezpečit jejich finanční budoucnost.

Komerční finanční poradci mají širokou paletu znalostí a dovedností, které jim umožňují vyhodnotit finanční situaci svých klientů a navrhnout jim vhodné strategie pro dosažení jejich cílů. Mezi jejich hlavní úkoly patří analýza současného finančního stavu klientů, identifikace jejich dlouhodobých cílů a potřeb, vytvoření finančního plánu a monitorování jeho realizace.

Komerční finanční poradci jsou obeznámeni s různými nástroji a produkty, které mohou pomoci klientům dosáhnout jejich cílů. Patří sem například investiční fondy, životní pojištění, důchodové plány nebo hypoteční úvěry. Poradci také poskytují své klienty informace o rizicích a výhodách jednotlivých investičních možností a pomáhají jim vybrat tu nejvhodnější strategii.

Důležitou součástí role komerčního finančního poradce je i edukace klientů. Poradci je seznamují s koncepty finančního plánování, investování a správy osobních financí a vysvětlují jim, jak fungují jednotlivé produkty a investiční nástroje. Cílem je, aby byli klienti informovaní a schopni sami se rozhodnout, jakým směrem se vydají s ohledem na své finanční cíle a možnosti.

Komerční finanční poradci také často sledují změny v daňových a legislativních předpisech a informují své klienty o jejich dopadech na jejich finanční plánování. Jsou v neustálém kontaktu se svými klienty, aby byli schopni reagovat na jejich změněné podmínky a potřeby a aktualizovat jim jejich finanční plány tak, aby zůstaly relevantní a účinné.

Chyby, kterých se při finančním plánování vyvarovat

Když přichází na finanční plánování, je mnoho chyb, kterých se vyplatí se vyvarovat. Největší chyba, které se můžete dopustit, je nedostatečná pozornost a neuvědomění si důležitosti tohoto procesu. Finanční plánování není jen jednorázová záležitost, ale komplexní strategie, která vyžaduje vaši pečlivost a pravidelné aktualizace.

Další chybou je nedostatečné odhady a přehlížení rizik. Když sestavujete finanční plán, je nezbytné realisticky hodnotit své příjmy, výdaje a dlouhodobé cíle. Nepochybně, život se může obrátit rychle a neočekávaně, takže je důležité mít rezervy na nečekanosti.

Nedostatečná diverzifikace a investiční strategie je další častou chybou. Spoléhat se jen na jednu formu investice je riskantní. Doporučuje se rozložit svůj portfólio na různé investiční možnosti, abyste minimalizovali riziko a získali lepší výnosy.

Důležité je také vyhnout se uvolněnému přístupu k finančním plánům. Je zásadní pravidelně zhodnocovat svůj finanční plán a aktualizovat ho na základě nových informací a změn v životní situaci. Finanční plán musí být otevřený pro adaptaci a odpovídat vašim aktuálním potřebám a cílům.

Zbavit se těchto běžných chyb může mít dlouhodobý pozitivní dopad na vaše finanční plánování. Buďte pečliví a konzultujte s odborníky, abyste se vyhnuli těmto pastem a mohli dosáhnout finanční stability a úspěchu.

Nedostatečné odhady a přehlížení rizik

Při finančním plánování je velmi důležité nejen přesně odhadnout své příjmy a výdaje, ale také posoudit a přehledně zanalyzovat rizika, která mohou mít vliv na vaši finanční situaci. Bohužel se často stává, že lidé nedostatečně odhadnou svůj budoucí výdělek nebo přeceňují své úspory. Tím vzniká nerovnováha mezi předpokládanými a skutečnými finančními prostředky.

Dále je třeba brát v potaz i rizika, která se mohou objevit v budoucnu, jako jsou například neočekávané výdaje, ztráta zaměstnání, zdravotní problémy nebo změny na finančním trhu. Je důležité tyto rizika zohlednit ve svém finančním plánu a vypracovat si strategii, jak se s nimi vypořádat a minimalizovat jejich dopad na vaši osobní situaci.

Podceňování rizik může mít negativní dopad na vaše finanční zabezpečení a může vést k problematickým situacím, jako je finanční krize, zadlužení nebo neplánovaný prodej majetku za nevýhodných podmínek. Proto je důležité udělat si čas na pečlivou analýzu rizik a zahrnout ji do vašeho finančního plánu.

Pamatujte, že finanční plánování není pouze o vytvoření rozpočtu a sestavení investičního portfolia, ale také o rozpoznání a řízení rizik. Nedostatečné odhady a přehlížení rizik mohou mít vážné důsledky na vaši finanční stabilitu a dlouhodobé cíle. Proto je důležité být realistický, pečlivý a pravidelně aktualizovat svůj finanční plán.

A photo of a person carefully analyzing a financial plan with a focus on risk assessment. Sigma 85mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Nedostatečná diverzifikace a investiční strategie

Nedostatečná diverzifikace a nevhodně zvolená investiční strategie mohou způsobit vážné problémy při finančním plánování. Správně vyvážená a diverzifikovaná portfolia mají potenciál snížit riziko a zvýšit výnosy vašich investic.

Diverzifikace je klíčovou součástí úspěšného finančního plánu. Spočívá ve správně rozložených investicích do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity. Tímto způsobem se minimalizuje riziko spojené s výkonností jedné jediné investice a maximalizuje se šance na dosažení pozitivního výnosu.

Dalším důležitým aspektem je volba správné investiční strategie. Záleží na vašich cílech, toleranci k riziku a časovém horizontu investice. Existuje několik typů investičních strategií, jako jsou růstová strategie, hodnotová strategie, strategie výnosu z dividend nebo pasivní investování. Je důležité zvolit strategii, která je v souladu s vašimi finančními cíli a představuje vyvážený přístup k riziku a výnosům.

Nedostatečná diverzifikace a nevhodně zvolená investiční strategie mohou vést ke ztrátě financí, nežádoucímu riziku a neefektivnímu dosažení vašich cílů. Je proto důležité poradit se s odborníky na finanční plánování, kteří vám mohou pomoci sestavit podrobný a správně nastavený finanční plán s optimální diverzifikací investic a vhodnou investiční strategií.

A photo illustrating the consequences of inadequate diversification and an unsuitable investment strategy in financial planning.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.